ENGLISH

The teaching of English in Kindergarden classrooms is becoming a necessity, increasingly important in our educational community.

Two basic reasons, among others, are enough to justify this fact:
- The introduction of the teaching of English as a foreign language in schools.
- The commitment that multilingualism is an integral education of a person.

Our intervention in lessons are really important and this year Vedruna school has decided to increase the hours of English in classrooms.
During the year we will upload the information and the different activities that we will do in this blog.

Welcome!

L'ensenyament de l'anglès a les aules del parvulari està esdevenint una necessitat, cada vegada més impotant, dins de la nostra comunitat educativa.

Dos motius elementals, entre d'altres, són suficients per a justificar aquest fet:
- La introducció de l'ensenyament de l'anglès com a llengua extrangera en els centres d'educació infantil i primària.
- L'aposta pel plurilingüisme que suposa una educació integral de la persona.

La nostra intervenció a les aules és de gran importancia i l'escola Vedruna, aquest any, ha decidit augmentar les hores d'anglès a les aules.
Durant aquest curs pujarem tota la informació i les diverses activitats que anirem duent a terme en aquest blog.

Benvinguts!


1 comentari: