MÚSICA

PRESENTACIÓ 

La música a la nostra etapa d'educaió infantil (3-6) és del tot vivencial, passa per la descoberta, l‘experimentació i la creació. Els nens descobreixen que amb la música a més de gaudir poden expressar moltes coses. Amb la músia desvetllen la seva sensibilitat i el gust per diferents tipus de manifestacions artístiques, ja siguin cantades o dansades.
La música, ajuda als infants a desenvolupar uns hàbits d’escolta i atenció, així com de respecte per la pròpia actuació individual i la de la resta del grup.
Gràcies a la música és possible crear un clima positiu de participació i col.laboració tant individualment com col.lectivament.
En aquesta etapa el nen sent atracció vers la música: els agrada escoltar i sobretot interpretar.

Com a objectius generals a música ens proposem:

 1. Escoltar amb interès curts fragments d’obres musicals ( audició )
 2. Aprendre cançons
 3. Cantar bé, sense cridar
 4. Reproduir una melodia
 5. Seguir la pulsació d’una cançó
 6. Cantar en coral
 7. Escoltar els altres
 8. Fer petits concerts experimentant  amb els instruments de l’aula
 9. Interpretar petites danses
 10. Respondre amb moviment a la regularitat de diferents estímuls sonors
 11. Descobrir, experimentar, reconèixer, diferenciari reproduir les qualitats del so (educació de l’oïda )
 12. Mantenir l’atenció en un espectacle musical ja sigui dins de l’escola com fora
 13. Vivenciar, assimilar i reconèixer després alguns signes bàsics del llenguatge musical

El nou currículum d’infantil segons la LOE diu:

El llenguatge musical i corporal ha de facilitar als infants els mitjans per a desenvolupar les seves possibilitats d’expressió . El mestre s’ha de mostrar atent per escoltar l’infant i observar-lo des del respecte, seguint el desenvolupament de les seves capacitats. Ha d’acompanyar el nen i la nena en el procés creatiu, conduint-los del dubte a l’experimentacio, a gaudir del gest, del moviment, de la mirada, dels sons, de la veu, tot motivant, estimulant i donant suport; potenciant també la satisfacció de fer els seus propis descobriments.”
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada